NATIONAAL REPERTORIUM DER RECHTHEBBENDEN

997/1 van 28 juli 1989 - Hervorming van het Nationaal Repertorium der Rechthebbenden

Op 29 juni laatstleden heeft U de vergadering kunnen bijwonen die door de Rijksdienst georganiseerd werd naar aanleiding van de hervorming van het Nationaal Repertorium der Rechthebbenden en de algemene invoering van het persoonlijk identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke...

997/10 van 5 april 1991 - Nationaal Repertorium van de Rechthebbenden

Per rondschrijven 997/8 van 2 oktober 1990 zijn U de nieuwe richtlijnen medegedeeld aangaande de bijwerkingen van het Nationaal Repertorium van de Rechthebbenden. Voor alle in het Nationaal Repertorium van de Rechthebbenden opgenomen rechthebbenden is dus het rijksnummer vermeld ofwel een fictief...

997/11 van 1 augustus 1991 - Massale overname van de nationale nummers uit het Rijksregister van de Natuurlijke Personen

Eerste deel: Algemeen Repertorium van de Rechthebbenden Alle rechthebbenden in het Nationaal Repertorium van de Rechthebbenden (N.R.R.) worden geidentificeerd met een nationaal nummer dan wel met een fictief nummer ter tijdelijke vervanging. Deze fictieve nummers moeten nu vervangen worden door de...

997/13 van 20 december 1991 - Nationaal Repertorium van de Rechthebbenden - Tijdschema voor 1992

Als bijlage gaat het tijdschema 1992 voor de bijwerkingen van het Nationaal Repertorium van de Rechthebbenden en dat voor het verzenden van de cumulatie-onderzoeken. Voor deze laatste is de voor 1991 bepaalde frequentie (om de 14 dagen) teruggebracht tot eens om de drie weken of zelfs met een...

997/16 van 14 oktober 1992 - Intermediair secundair on-line communicatienetwerk tussen de kinderbijslagfondsen en de Rijksdienst met het oog op de consultatie van het Nationaal Repertorium van de rechthebbenden en het RNP- Gebruik van het National nummer

I. Secundair netwerk Principes Met de omzendbrief CO 1246 van 19 april 1991 werd U ingelicht over de beslissing een intermediair secundair netwerk te creëren tussen de fondsen en de Rijksdienst. Dit netwerk zal kunnen gebruikt worden: voor een fonetische consultatie van het R.N.P. om nationale...

997/18 van 1 december 1992 - Nationaal Repertorium van de Rechthebbenden - Kalender 1993

Als bijlage gaat de kalender 1993 voor de bijwerkingen van het Nationaal Repertorium van de Rechthebbenden en die voor de onderzoeken inzake cumulatie. De frequentie van beide procedures is dezelfde als in 1992.

997/2 van 22 september 1989 - Hervorming van het Nationaal Repertorium der Rechthebbenden

De CO 1217 van 25 juli 1989 geeft een overzicht van de verschillende fasen in de hervorming van het Nationaal Repertorium der Rechthebbenden. De Rijksdienst moet ten laatste tegen 6 oktober 1989 van ieder fonds een magneetband of een diskette ontvangen hebben waarop van zijn actieve rechthebbenden...

997/3 van 26 februari 1990 - Nationaal Repertorium der Rechthebbenden

De omzendbrief CO 1217 van 25 juli 1989 geeft een beschrijving van de etappes die voorzien zijn in de hervorming van het Nationaal Repertorium der Rechthebbenden. Ieder fonds heeft voor de bijwerking van het Repertorium een magneetband of een diskette naar de Rijksdienst gezonden met vermelding van...

997/6 van 22 augustus 1990 - Nationaal Repertorium van de Rechthebbenden

Conform C.O. 1217 van 25 juli 1989 is het Nationaal Repertorium van de Rechthebbenden hervormd en bijgewerkt met het oog op zijn integratie in het voor de toekomst geplande Rijksrepertorium van de Kinderbijslag, waarin niet enkel de rechthebbenden maar ook de bijslagtrekkenden en de rechtgevende...

997/8 van 2 oktober 1990 - Nationaal Repertorium van de Rechthebbenden + addendum van 19 november 1991

Het Nationaal Repertorium van de Rechthebbenden werd overeenkomstig de omzendbrief C.O. 1217 van 25 juli 1989 hervormd en aangepast en wordt nu wekelijks bijgewerkt aan de hand van magneetbanden. Deze hervorming heeft plaatsgehad binnen het raam van een omvangrijker project dat tot doel heeft een...

Pages

Top