Alle nieuws

20/12/2018

Raadpleeg de onderrichtingen voor de kinderbijslagsector ingevolge de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen België en Turkije.

19/12/2018

Raadpleeg de onderrichtingen voor de kinderbijslagsector ingevolge de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen België en Bosnië-Herzegovina

18/12/2018

De basisprincipes voor de betaling van de kinderbijslag op een vaste maandelijkse  datum vindt u terug in dienstbrief 998/33.

11/12/2018

De Algemene Kinderbijslagwetgeving zal worden gewijzigd door een nog niet goedgekeurde ordonnantie, instructues en maatregelen die in werking treden op 1 januari 2019 vindt u terug in CO 1422.

10/10/2018

Raadpleeg de richtlijnen over het beheer van de aansluiting van de werkgevers bij de kinderbijslagfondsen.

14/09/2018

Raadpleeg in de CO 1421 de richtlijnen over de voorafbetaling van het kraamgeld in de Vlaamse Gemeenschap voor het vierde kwartaal 2018.

13/09/2018

In het kader van de regionalisering van de kinderbijslag ontvingen de kinderbijslagfondsen instructies inzake de betaling van de kinderbijslag vanaf december 2018.

12/09/2018

In de CO 949 bijlage 7/180 vindt u de omrekeningskoersen van de munteenheden van de lidstaten die niet deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie.

10/09/2018

In de bijlage 15 bij de CO 1383 vindt u de nodige informatie over een recente wijziging van de kinderbijslagwetgeving in Kroatië.

05/09/2018

Raadpleeg de onderrichtingen voor de kinderbijslagsector ingevolge de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen België en Israël.

Pages

Top