Verdragen en administratieve schikkingen

België - Algerije

België - Bosnië-Herzegovina

België - Frankrijk

België - Het Groothertogdom Luxemburg

België - Kosovo

België heeft met Kosovo geen bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten.
Aangezien Kosovo deel uitmaakte van een vroegere deelrepubliek van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië, is in afwachting de overeenkomst tussen België en Joegoslavië betreffende de sociale zekerheid van toepassing wanneer u naar Kosovo gaat.
Deze overeenkomst regelt de toepassing van de socialezekerheidswetgevingen van België en Kosovo.

België - VJR Macedonië

België - Marokko

België - Montenegro

België - San Marino

België - Servië

België - Tunesië

België - Turkije

Top