MO 541 van 20 oktober 1995 - KB van 21 april 1995 tot verhoging van de hoofdelijke bijdragen verschuldigd in de kinderbijslagregeling voor loonarbeiders - Aanpassing van de bedragen aan het indexcijfer 117, 19 (1988 = 100)

Tabs

Top