Informatienota 1993/13: - Situatie van het kind dat het gezin van de rechthebbende stiefvader verlaat, wanneer geen ander recht op kinderbijslag bestaat. - Toepassing van art. 51, §3, 1° en art. 51, §3, 6° G.W.

Tabs

Top