Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en bepaalde tewerkstellingsmaatregelen toe.

De RVA werkt op 6 domeinen:

  • preventie
  • vergoeding
  • (her)inschakeling
  • verzoening van het privéleven met het beroepsleven
  • informatie
  • controle

De RVA neemt deel aan de voorbereiding en de evaluatie van de reglementeringen ter zake

Top