Erediensten erkend door de Staat

De door de Staat erkende erediensten zijn:

  • de katholieke
  • de protestantse
  • de anglicaanse
  • de orthodoxe
  • de islamitische
  • de israëlitische
Top